CHÚ Ý
- Khi thông báo hoặc tố giác tội phạm, đề nghị bạn cung cấp đầy đủ thông tin:
+ Thời gian (ngày, giờ);
+ Địa điểm;
+ Nội dung tin báo, tố giác;
+ Mô tả chi tiết đối tượng (nếu có thể);
+ Thông tin về những người chứng kiến (nếu có).

- Thông tin về người báo tin sẽ được giữ bí mật và đảm bảo chỉ sử dụng vào mục đích phòng chống tội phạm của Công an tỉnh Quảng Ninh.
Họ và tên:
Email:
Điện thoại:
Địa chỉ:
Tố giác:
Nội dung: *  
   
  
 
 
   

 
 
Các file tư liệu gửi kèm:
(Tư liệu gồm: clip, ảnh, các file tài liệu...)